AktualnościWszystkie

Rehabilitacja 25 plus

Od października 2020 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie realizowany jest program „Rehabilitacja 25 plus” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Beneficjentami projektu są dorośli absolwenci placówki z niepełnosprawnością intelektualną.
W ramach programu oferowane jest wsparcie w formie:

  • pomocy w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności,
  • pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,
  • zajęć usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo,
  • zajęć prowadzonych w pracowniach: stolarskiej, kulinarnej, sztuki użytkowej, komputerowej i multimedialnej oraz zajęć ruchowo-rekreacyjnych,
  • zajęć turystyczno-krajoznawczych,
  • działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPDP,
  • ciepłego posiłku podczas pobytu w placówce,
  • transportu.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content