AktualnościWszystkie

Rehabilitacja 25 plus

Z początkiem października w Specjalnym Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  w Ostrzeszowie wznowione zostały zajęcia w ramach pilotażowego programu Rehabilitacja 25 plus finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program przeznaczony jest dla absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy ukończyli 24 rok życia, z niepełnosprawnością intelektualną, w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami. Dzięki oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym beneficjenci programu przygotowywani są do uczestnictwa w życiu społecznym, a także podjęcia aktywności zawodowej.

Uczestnikami programu są niezatrudnione, dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Absolwenci Szkoły Przysposabiającej do Pracy otrzymują możliwość korzystania z wszechstronnego wsparcia obejmującego:
– usługi opiekuńcze,
– aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej, społecznej oraz zawodowej,
– rozwijanie zainteresowań,
– pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności, samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności, 
– poradnictwo w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,
– dofinansowanie transportu,
– ciepły posiłek w trakcie pobytu w placówce.

W ramach projektu prowadzone są przez terapeutów grupowe zajęcia usprawniające: ruchowo-rehabilitacyjne, multimedialne i biurowe, arteterapia, zajęcia gospodarstwa domowego, zajęcia stolarskie, doradztwo zawodowe oraz indywidualna terapia psychologiczna.

Celem programu jest zapewnienie absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki projektu „Rehabilitacja 25 plus” na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego:

http://soswostrzeszow.szkolnastrona.pl/p,187,pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus-20212022

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content