AktualnościWszystkie

Radni o publicznym transporcie zbiorowym

Pakiet uchwał związanych z organizowanym przez powiat publicznym transportem zbiorowym podjęła Rada Powiatu w Ostrzeszowie na swojej XXXVI sesji (21 września).
I tak, Rada Powiatu Ostrzeszowskiego wyraziła zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, dla których powiat ostrzeszowski będzie ubiegał się o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Ponadto Rada w drodze uchwały przyjęła regulamin przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez powiat ostrzeszowski. Dokument określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu, co pozwoli w sposób rzetelny realizować zadanie w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Regulamin znajduje się tutaj:


Ostatnia uchwała ustala ceny oraz opłaty dodatkowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego. W myśl art. 34a ustawy Prawo przewozowe, określenie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłat manipulacyjnych w odniesieniu do powiatowego przewozu osób, należy do kompetencji Rady Powiatu.
Opłaty dodatkowe pobierane są w razie braku biletu bądź braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierząt. Ponadto opłata dodatkowa pobierana jest w przypadku spowodowania bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu. Natomiast opłata manipulacyjna pobierana jest w przypadku zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej.
Regulamin oraz cennik wejdą w życie 1 października 2021 r., ponieważ od tego dnia obowiązywać będzie umowa z operatorem.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content