AktualnościWszystkie

Rada Powiatu uchwaliła Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rada Powiatu w Ostrzeszowie na XII sesji (30 września) uchwaliła Program współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Program ma na celu ustalenie jednoznacznych zasad współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi, opartych na partnerstwie i jawności, w celu efektywnego wykonywania zadań publicznych i racjonalnego dysponowania publicznymi środkami dla wspólnego dobra lokalnej społeczności. Obowiązek uchwalania co roku takiego programu nakłada na organy samorządu terytorialnego Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Projekt dokumentu zanim trafił na sesję Rady Powiatu został poddany konsultacjom społecznym – organizacje pozarządowe nie wniosły do niego żadnych wniosków, uwag ani zastrzeżeń, w związku z czym Zarząd Powiatu skierował projekt pod obrady Rady Powiatu do ostatecznego uchwalenia.

Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content