AktualnościWszystkie

Prace nad budżetem powiatu

Trwają procedury związane z uchwaleniem budżetu powiatu ostrzeszowskiego na 2021 rok.
Zarząd Powiatu Ostrzeszowskiego przyjął dzisiaj projekt uchwały budżetowej wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2021 – 2024. Oba projekty trafią teraz pod obrady Rady Powiatu.
Projekt uchwały budżetowej zaprezentował na e-posiedzeniu Zarządu Powiatu skarbnik Czesław Mitmański.
Łączne dochody przyszłorocznego budżetu powiatu ustalono w wysokości 77.247.523 zł, a dochody w wysokości 80.951.564 zł. Na wydatki inwestycyjne w porojekcie budżetu przeznaczono 2.293.003,12 zł.
Deficyt budzetu w kwocie 3.704.041 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami i przychodami z niewykorzystanych środkó1) pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenua dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content