Pozwolenia i zezwolenia na przetwarzanie, wytwarzanie i zbieranie odpadów