Od lewej: starosta Lech janicki, Monika Wawrzyniak, zastępca kierownika wydz. organizacyjnego

Skip to content