AktualnościWszystkie

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej

Trzyletni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023 przyjęła wczoraj – na XXVI sesji Rada Powiatu w Ostrzeszowie
Obowiązek opracowania i realizacji takiego programu nakłada na powiat Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Celem programu sporządzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest szeroko rozumiany rozwój pieczy zastępczej, przede wszystkim poprzez pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizowanie szkoleń dla tych kandydatów oraz dla istniejących rodzin zastępczych, wspieranie rodziców zastępczych poprzez zapewnienie im specjalistycznego poradnictwa, a także wspieranie procesu usamodzielniania się podopiecznych rodzin zastępczych.
Treść przyjętego przez Radę Powiatu w drodze uchwały dokumentt znajduje się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content