AktualnościWszystkie

Powiat dofinansuje szpital

Rada Powiatu wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału  zakładowego Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, wniesienia do niej wkładu pieniężnego w kwocie 2 000 000, 00 zł oraz objęcia z tego tytułu w podwyższonym kapitale zakładowym 20 000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.
Wszystkie nowo utworzone udziały zostaną w całości objęte przez jedynego wspólnika jakim jest powiat ostrzeszowski i zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 2 000 000 zł.
W budżecie powiatu na 2019 rok znajdowały się wydatki na podwyższanie kapitału zakładowego spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia o kwotę 1 000 000 zł. Dodatkowy milion na dokapitalizowanie spółki pochodzi z nadwyżki budżetowej.
Uchwałę w tej sprawie Rada podjęła na swojej VII sesji – 29 marca.

Podwyższenie kapitału zakładowego było konieczne w związku z planowanymi inwestycjami  w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, wśród których znajdują się między innymi: remont pomieszczeń byłej pralni z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne ratownictwa medycznego, zakup sprzętu niezbędnego do zapewnienia łączności radiowej oraz instalacji światłowodowej, ocieplenie budynku wraz z wymianą rynien i opierzenia, adaptacja pozostałych pomieszczeń obiektu na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wraz z wyposażeniem, opracowanie koncepcji lokalizacji przyszpitalnego lądowiska śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dofinansowanie projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy OCZ w Ostrzeszowie oraz oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji OCZ, jako zniesienie nierówności  w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne”, a także zakup sprzętu: laparoskopu, aparatu do znieczuleń, diatermii i respiratora.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content