AktualnościWszystkie

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Powiat ostrzeszowski podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  Przedmiotem umowy jest wsparcie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z powiatu ostrzeszowskiego.

Dzięki otrzymanym środkom Domy Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, Marszałkach i Kochłowach będą mogły zakupić środki ochrony indywidualnej, m.in. rękawiczki nitrylowe, maseczki chirurgiczne, fartuchy medyczne ochronne, lampy bakteriobójcze, oczyszczacze powietrza, dozowniki do dezynfekcji i inne.

Całkowita wartość dodatkowego wsparcia wynosi 88 850,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content