AktualnościWszystkie

Pomagamy poszkodowanym w wyniku wojny

 • Natychmiast po ukazaniu się informacji o napaści Rosji na Ukrainę w całej Polsce zaczęto organizować pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów. Również mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego masowo ruszyli do akcji. 27 lutego na Ukrainę wyjechały pierwsze busy z najpotrzebniejszymi artykułami.
  Koordynatorem wszystkich działań wspierających walczących Ukraińców oraz uchodźców jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie. 
 • Od 26 lutego w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Zamkowej (w byłej szkole rolniczej) działa punkt zbiórki żywności oraz innych niezbędnych artykułów. Obywatele Ukrainy mogą na miejscu skompletować ubrania, zaopatrzyć się w żywność, sprzęty kuchenne itp. Punkt, z ramienia samorządu powiatowego, prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy wsparciu wolontariuszy oraz harcerek i harcerzy ZHR.
  Dyżury na sali gimnastycznej odbywają się w godzinach od 13:00 do 18:00. W godzinach od 9:00 do 13:00 PCPR pełni dyżur telefoniczny pod nr 62 732 07 50 i obsługuje osoby w pilnej potrzebie.
 • Do 21 marca na Ukrainę wysłano ponad 19  transportów darów, które trafiły do Kijowa, Tarnopola, Lwowa, Kamieńca Podolskiego, Rawy Ruskiej, Zbrucza, Skałatu, Winnicy oraz Drohobycza.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej  stworzyło ankietę, której celem jest uporządkowanie i skoordynowanie pomocy deklarowanej przez mieszkańców powiatu. Dzięki ankiecie aktualizowana jest baza danych, która umożliwia skuteczną pomoc. 
 • Pieniądze na pomoc poszkodowanym w wyniku wojny można wpłacać na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych w Ostrzeszowie:

Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
SBL Kępno/Ostrzeszów
Nr konta: 29 8413 0000 0116 4107 2000 0001
Tytułem: Darowizna na cele statutowe – Ukraina
KOD SWIFT: GBWCPLPP

 • Do dyspozycji obcokrajowców pozostaje system nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31 I PIĘTRO pokój 40A, tel. 62 732-00-19 (wyłącznie w godzinach 12.00 – 16.00).
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 62 732 00 19
Punkty dostępne na terenie powiatu:
– Grabów nad Prosną, ul Kaliska 22
– Kraszewice, ul. Wieluńska 53
– Mikstat, ul Kościuszki 4,
– Doruchów, ul. Kępińska  13
– Kobyla Góra, pl. Wiosny Ludów 1,
– Czajków, Urząd Gminy
Więcej informacji: https://powiatostrzeszowski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

 • 28 lutego przed starostwem powiatowym odbył się Wiec Solidarności z Ukrainą. Mieszkańcy powiatu, obywatele Ukrainy, władze samorządowe powiatu oraz samorządów miejskich i gminnych, zebrali się pod starostwem powiatowym, żeby wyrazić solidarność oraz pokazać gotowość do wspierania naszych sąsiadów dotkniętych rosyjską agresją. Podczas manifestacji przekazano informację o uruchomionych formach wsparcia dla obywateli Ukrainy; czynny był także punkt zbierania deklaracji wsparcia w zakresie  zakwaterowania i transportu.
 • W pomoc poszkodowanym w wyniku wojny Ukraińcom starosta ostrzeszowski Lech Janicki włączył niemieckich partnerów powiatu – Miśnię oraz Blankenburg. Oba samorządy zadeklarowały pomoc rzeczową, która za pośrednictwem powiatu ostrzeszowskiego zostanie przekazana do Drohobycza na Ukrainie (powiat ostrzeszowski od 2006 roku prowadzi z Drohobyczem współpracę partnerską). 
 • Napływ uchodźców do naszego kraju stawia przed samorządami wyzwania z jakimi do tej pory nie musiały się mierzyć. Współpraca samorządów gminnych z powiatowym w tym aspekcie jest bardzo ważna. Samorząd powiatowy i samorządy gminne pozostają w stałym kontakcie wymieniając się informacjami nt. bazy lokalowej, transportów z darami, współpracując na co dzień w zakresie pomocy uchodźcom.
 • Organizacja miejsc pobytowych dla uchodźców z Ukrainy w obiektach zbiorowych jest tematem wideokonferencji, jakie organizuje wojewoda z udziałem wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów Wielkopolski. Wojewoda zwrócił się do włodarzy gmin i powiatów o sporządzenie bazy miejsc pobytowych dla uchodźców. Chodzi o miejsca zbiorowego pobytu uchodźców, np. hale sportowe, sale wiejskie, czy świetlice – obiekty z odpowiednią infrastrukturą, czyli toaletami i prysznicami, które mogłyby zostać wykorzystane w razie potrzeby. Wcześniej powiat ostrzeszowski zgłosił gotowość pięciu miejsc pobytowych dla uchodźców – w ośrodku Pascha w Przedborowie, w ostrzeszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w hotelu Nad Zalewem w Kobylej Górze oraz w ośrodku Cegiełki w Bierzowie. Dotychczas wojewoda podpisał umowę z jednym ośrodkiem – w Przedborowie.
 •  W Ostrzeszowie uczestnicy wideokonferencji spotkali się w sali sesyjnej starostwa powiatowego, by dodatkowo, w składzie poszerzonym o przedstawicieli służb, inspekcji i straży, omówić bieżące sprawy związane z pomocą dla Ukrainy. Jak podkreślano w dyskusji, pracę na rzecz uchodźców utrudnia brak regulacji prawnych, np. w zakresie spraw meldunkowych, edukacji i zatrudnienia. Podczas spotkania omawiano także kwestię zajęć dla dzieci do chwili uruchomienia dla nich nauki szkolnej.
 •   Na dzień 18 marca w naszym powiecie zarejestrowanych było 805 uchodźców z Ukrainy, w tym 433 dzieci.. Mieszkańcy powiatu udostępniają im swoje domy i mieszkania; w ośrodku Caritas w Przedborowie przebywa obecnie 65 osób z terenów objętych walkami.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom powiatu, firmom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, wszystkim, którzy wsparli i nadal wspierają naszych wschodnich sąsiadów. Specjalne podziękowania kierujemy do harcerek i harcerzy oraz wolontariuszy za ich pełną poświęcenia pracę.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content