AktualnościWszystkie

Obradowała Komisja Rozwoju Gospodarczego

Wnioski o dofinansowanie zadań do realizacji w 2019 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 były przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.

Wnioski o dofinansowanie zadań do realizacji w 2019 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 były przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
Wnioski muszą spełniać następujące kryteria:
– znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie  poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
– znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa
– wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej w szczególności obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych, inwestycji mieszkaniowych realizowanych w wyniku przyjętych rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz inwestycji istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, i dla transportu zbiorowego
– kontynuacja zadania.
Jak poinformował kierownik Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi Wiesław Dombek, ostatnio zmieniono kryterium trzecie – wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej – poszerzając je o możliwość przyznawania punktów przez komisje oceniające dla zadań, których realizacja przyczyni si do poprawy dostępności komunikacyjnej w szczególności do nieruchomości, na których są realizowane inwestycje mieszkaniowe w wyniku rządowych programów społeczno-gospodarczych. Kryterium to będzie trudne do osiągnięcia w powiecie ostrzeszowskim.
Niemniej, po dyskusji komisja zarekomendowała Zarządowi Powiatu listę zadań do realizacji w roku 2019  w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu obradowała dzisiaj rano w Biurze Rady Powiatu Starostwa Powiatowego. Oprócz członków komisji  w posiedzeniu uczestniczył starosta Lech Janicki oraz jego zastępca Adam Mickiewicz, a także wspomniany kierownik Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi Wiesław Dombek.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content