AktualnościWszystkie

Obradowała Komisja Rewizyjna

28 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Komisja pod przewodnictwem Adama Grzyba sporządziła plan pracy na 2019 rok. Dokument, w drodze uchwały, musi jeszcze zatwierdzić Rada Powiatu.
Komisja Rewizyjna na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym i Statutu Rady Powiatu, kontroluje działalność Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja Rewizyjna realizuje prace kontrolne poprzez powoływane przez przewodniczącego zespoły kontrolne. Każdorazowo zespół kontrolny działa na podstawie upoważnienia, które określa tematykę i zakres kontroli. Komisja Rewizyjna wykonuje i realizuje również inne zadania kontrolne zlecone przez Radę Powiatu w zakresie i formie wskazanej w uchwałach Rady zgodnie ze Statutem Powiatu Ostrzeszowskiego oraz zajmuje się opracowaniem stanowisk w sprawach zleconych przez Radę Powiatu.

W opracowanym właśnie planie pracy na pierwsze półrocze znajduje się między innymi kontrola funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie. Ponadto, jak zawsze komisja przeprowadzi kontrolę rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2018 rok, sprawozdania finansowego powiatu za 2018 rok oraz dokona analizy mienia komunalnego powiatu. W drugim półroczu w obszarze zainteresowania Komisji Rewizyjnej znajdzie się m.in. funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach, a także pozyskiwanie dotacji przez Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. Pod koniec roku Komisja Rewizyjna dokona analizy projektu przyszłorocznego budżetu powiatu ostrzeszowskiego.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content