AktualnościWszystkie

O wykonaniu budżetu

Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego wraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przyjął dzisiaj Zarząd Powiatu. Obszerne informacje na 83 posiedzeniu Zarządu Powiatu złożył skarbnik powiatu Czesław Mitmański.
Po wprowadzanych przez Radę Powiatu oraz Zarząd w ciągu półrocza zmianach, ostateczny plan dochodów wynosi 80.156.238 zł, a plan wydatków budżetowych 83 299 388 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 3 143 150 zł, razem z zobowiązaniami z tytułu kredytów w kwocie 1.190.613 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.333.763 zł.
Pierwsze półrocze charakteryzowało się oszczędną realizacją wydatków budżetowych, nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy dróg i chodników, których termin wykonania nastąpi w II półroczu.
Analiza dochodów i wydatków budżetowych powiatu ostrzeszowskiego za I półrocze 2020 roku wskazuje, że ograniczenie niektórych wydatków w II półroczu i realizacja określonych zadań inwestycyjnych i remontowych, które zostały uchwalone w budżecie powiatu ostrzeszowskiego, pozwoli na prawidłowe wykonanie budżetu powiatu – podkreśla skarbnik powiatu.
Przyjęte przez Zarząd Powiatu informacje zostaną przekazane Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content