AktualnościWszystkie

O współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
Priorytetowym celem współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu poprzez podejmowanie efektywnych działań na rzecz zaspakajania różnorodnych potrzeb społecznych. Odzwierciedleniem tej polityki jest uchwalany corocznie przez Radę Powiatu program współpracy. Pomimo dominującej w roku 2020 pandemii koronawirusa większość zaplanowanych celów i zadań została osiągnięta i zrealizowana.
Główną formą współpracy z organizacjami pozarządowymi było powierzanie i wspieranie przez samorząd zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, poprzez przeprowadzenie otwartych konkursów ofertowych. Dotyczyło to takich obszarów jak:
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Ponadto powiat wspierał działania organizacji pozarządowych publikując i promując informacje związane z ich działalnością oraz użyczając pomieszczeń starostwa na spotkania stowarzyszeń. Istotnym elementem współpracy było konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content