AktualnościWszystkie

O ostrzeszowskim szpitalu – jak jest naprawdę

W związku z nieprawdziwymi informacjami ukazującymi się w lokalnych mediach na temat Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, szkalującymi placówkę i stawiającymi ją w złym świetle, czujemy się zobowiązani do przedstawienia pełnej informacji o sytuacji finansowej OCZ i podjętych w ostatnich latach działaniach inwestycyjno-remontowych.

W związku z nieprawdziwymi informacjami ukazującymi się w lokalnych mediach na temat Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia, szkalującymi placówkę i stawiającymi ją w złym świetle, czujemy się zobowiązani do przedstawienia pełnej informacji o sytuacji finansowej OCZ i podjętych w ostatnich latach działaniach inwestycyjno-remontowych.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

2015/2016

– zakupiono sprężarkę tłokową, zestaw narzędzi neurologicznych, wielofunkcyjny kardiomonitor,
– zainstalowano system analizy holterowskiej.
Razem wydatkowano 137 929 złotych.

2017

– zakupiono: zestaw narzędzi neurochirurgicznych, 2 elektrokardiografy, lampa LED jezdna, zestaw KTG, łóżko porodowe, aparat do znieczuleń, ssak elektryczny, stół operacyjny, ultrasonograf, stanowisko do pielęgnacji noworodków, wózki do przewożenia chorych.
Razem wydatkowano 582 836 złotych.

2018

– zakupiono: aparat Sokołowskiego, Elektrokardiograf, kocioł gazowy, optykę artroskopową,
– zmodernizowano układy wentylacyjne, zakupiono i wdrożono licencje/programy komputerowe dla księgowości.
Razem wydatkowano kwotę 213 018 złotych.
– w 2018 roku prowadzono także rozbudowę strefy wejściowej wraz z windami, na co wydatkowano 2 435 895 złotych. Jest to niezbędny obiekt, umożliwiający dalszą rozbudowę szpitala.

Ponadto we wszystkich latach realizowano projekt „Wyposażenie środowisk informatycznych e-zdrowie Wielkopolska” i każdego roku kupowano drobny sprzęt medyczny.

W sumie na inwestycje w ostatnich czterech latach wydatkowano 3 369 680 złotych, a na remonty (remont kanalizacji sanitarnej oraz remont pomieszczeń i wyposażenie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej) wygospodarowano 55 665 złotych.

PROJEKTY

  1. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Wartość projektu wynosi 2 124 178 złotych. Na jego realizację OCZ pozyskało dofinansowanie w wysokości 1 805 551 złotych!
  2. „Poprawa jakości życia poprzez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach restrukturyzacji OCZ jako zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne”. Całkowita wartość projektu wynosi 2 913 202 zł. Na jego realizację OCZ  pozyskało 2 078 078 złotych (!) ze środków unijnych – z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  3. 1 393 346 zł to koszt kolejnego przedsięwzięcia – na realizację inwestycji w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza, część 2 – Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” OCZ zabiega o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 975 584 złotych. OCZ czeka na decyzję w tej sprawie.

Suma nakładów w ostatnich 4 latach, w skład których wchodzą zakupy sprzętu, remonty, inwestycje oraz realizowane projekty unijne sięga kwoty 8 407 060 zł.

INNE ISTOTNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI I SYTUACJI OCZ

   Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia jest w ogólnopolskiej sieci szpitali publicznych.
Należy podkreślić, że sytuacja szpitali powiatowych w Polsce jest zła. W całej Wielkopolsce nie ma ani jednego szpitala z dodatnim wynikiem ekonomicznym; wszystkie odnotowują straty. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia po I półroczu odnotowało stratę w wysokości 436 tysięcy złotych, co w porównaniu z milionowymi niekiedy stratami innych placówek w województwie wielkopolskim, nie jest wynikiem dramatycznie złym. Szpitale oczekują zwiększenia środków finansowych od 1 lipca 2018 roku, co ma zostać podane do wiadomości po 15 października.
Szpital na bieżąco, ratalnie uregulował należności z tytułu zaległości ZUS-u  z lat 2007-2012 w wysokości 594 719 zł. Placówka nie ma żadnych zobowiązań przeterminowanych.
Co istotne, sfinansowano wszystkie podwyżki i regulacje płac wynikające zarówno z obowiązujących przepisów, jak i ze wzrostu zadań placówki m.in. przejęcia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Koszty wynagrodzeń w OCZ w roku 2015 wyniosły 10 990 648 zł, podczas gdy w roku 2018 wyniosą co najmniej 15 648 429 zł. Na to wszystko OCZ musi znaleźć pieniądze!
Chcemy szczególnie podkreślić fakt, że spółek prawa handlowego, takich jak Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia, jest w województwie wielkopolskim, jak i w Polsce bardzo wiele. Funkcjonują one równorzędnie z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i tak też są traktowane pod względem przyznawania środków na ich działanie. Jednocześnie informujemy, że w obecnym systemie funkcjonowania publicznej służby zdrowia, w ramach której działa Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia, nie ma odpłatności pacjentów za pobyt i leczenie w szpitalu! Spółki prawa handlowego są równoprawnym funkcjonalnym elementem polskiego systemu opieki zdrowotnej i, co warto podkreślić, w obecnej trudnej sytuacji lepiej sobie radzą niż samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Mimo przejściowych problemów placówka ma ustabilizowaną sytuację kadrową i pozyskała nowych lekarzy.
Istotne jest, że w samorządzie powiatowym mijającej kadencji była pełna zgoda co do priorytetowości szpitala – utrzymanie bieżącego funkcjonowania szpitala to najważniejszy cel Rady Powiatu. Samorząd powiatowy co roku na działania inwestycyjne i remontowe (w tym na realizację projektów) przekazuje kwotę 1 miliona złotych, co potwierdzone jest uchwałą Rady Powiatu.
Innym pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby porodów w ostrzeszowskim szpitalu – jeśli obecne tendencje się utrzymają, w tym roku OCZ odnotuje rekordową liczbę porodów – aż 750. Przysparza to placówce dodatkowych środków finansowych.

Prezes OCZ                                                                                              Starosta Ostrzeszowski
/-/ Marek Nowiński                                                                                                 /-/ Lech Janicki

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content