AktualnościWszystkie

O opiece pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, o finansowaniu szpitali oraz o kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej w szpitalach powiatowych

Kształcenie lekarzy i pielęgniarek, rynek usług lekarskich  a lekarze obcokrajowcy w Polsce,  opieka pielęgniarska w  domach pomocy społecznej – to tylko niektóre z tematów poruszanych na posiedzeniu Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w Ministerstwie Zdrowia oraz na spotkaniu z wiceminister zdrowia z udziałem ostrzeszowskiego starosty.
Starosta ostrzeszowski Lech Janicki, w ramach działań Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 10 marca wziął udział w pracach Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Warszawie, gdzie reprezentował stronę samorządową w rozmowach z przedstawicielami rządu jako przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego.
Pod obrady komisji trafił między innymi wniosek strony samorządowej (złożony na poprzednim posiedzeniu przez starostę  Lecha Janickiego) o rozważenie możliwości dopuszczenia lekarzy obcokrajowców spoza Unii Europejskiej przed nostryfikacją dyplomu do pracy w polskich szpitalach (w tym przede wszystkim powiatowych) ze wskazaniem konkretnego podmiotu leczniczego (tzw. model niemiecki)  oraz o rozważenie wprowadzenia mechanizmów zachęcających lekarzy do podejmowania zatrudnienia w trybie rezydentury w szpitalach powiatowych. Wniosek jest na dobrej drodze, prawdopodobnie wnioskowane zmiany zostaną uwzględnione w przygotowywanej nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza, która ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.
Ponadto Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej omawiał kwestie świadczeń pielęgnacyjnych oraz przyjął informację Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat stanu prac nad ustawą  o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji organizujących funkcjonowanie kolumbariów.
Pod obrady zespołu trafiły także projekty ustaw: o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów oraz projekty rozporządzeń: w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna, o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.
Po południu starosta Lech Janicki wraz z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożeną Powązką i prezesem Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Markiem Nowińskim, spotkał się z wiceminister zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko i i minister Andżeliką  Możdżanowską. Podczas spotkania rozmawiano o opiece pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej, finansowaniu szpitali, kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej w tych placówkach i o potrzebach inwestycyjnych Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Istotnym tematem rozmów było, proponowane przez stronę samorządową, przejęcie finansowania opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content