AktualnościWszystkie

O działalności DPS w Kochłowach

Zarząd Powiatu przyjął informację o działalności Domu Pomocy Społecznej w 2021 roku. Informację przedłożyła dyrektor DPS Aneta Małolepsza.
Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach jest jednostką organizacyjną powiatu zapewniającą całodobową opiekę 80 osobom przewlekle psychicznie chorym.
Celem placówki jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, aktywności dostosowanej do poziomu sprawności oraz podtrzymywanie samodzielności podopiecznych.
Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązujących standardów w zakresie i formie wynikającej z indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca.
W DPS prowadzona jest rehabilitacja medyczna (w dobrze wyposażonym gabinecie kinezyterapii i fizykoterapii), a także terapia zajęciowa; funkcjonuje gabinet psychologa i gabinet lekarski; w placówce znajduje się izolatka, kaplica, palarnia oraz pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia.
Dokument podsumowujący ubiegłoroczną działalność DPS zawiera informacje dotyczące funkcjonowania placówki w czasie pandemii, działalności poszczególnych działów domu: opiekuńczo-medycznego, terapeutyczno-opiekuńczego, a także wykonania planu finansowego dochodów i wydatków w 2021 roku. Materiał zaprezentowany przez dyrektor Anetę Małolepszą zawierał informacje na temat działającego przy domu Stowarzyszenia Wspólny Dom, którego celem jest wspieranie działalności DPS Kochłowy oraz stwarzanie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, w szczególności mieszkańców DPS. Innym ważnym celem stowarzyszenia jest zapewnienie specjalistycznej edukacji rehabilitacyjnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a także pozyskiwanie środków na rzecz mieszkańców domu.
Dyrektor DPS podsumowała też przedsięwzięcia zrealizowane w 2021 roku oraz plany na rok 2022. Wśród najważniejszych zamierzeń dyrektor wymieniła zakup i montaż nowej oczyszczalni ścieków oraz wymianę kotła CO wraz z zasobnikami, a także zakup i montaż nowego systemu wentylacyjnego w kuchni. Istotna jest także kontynuacja przedsięwzięć przeciwpożarowych.
W dalszej perspektywie konieczna będzie rozbudowa domu oraz remont łazienek mieszkańców.
Zarząd wyraził uznanie dla pracy i zaangażowania dyrekcji oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach i na ręce dyrektor Anety Małolepszej przekazał podziękowania dla całej załogi placówki.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content