AktualnościWszystkie

O DPS-ach i pieczy zastępczej

Omówienie sytuacji w domach pomocy społecznej oraz sytuacji w pieczy zastępczej było zasadniczym punktem obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych. Komisje spotkały się 4 października na wspólnym posiedzeniu, w którym uczestniczyły dyrektorki Domów Pomocy Społecznej w Marszałkach i Kochłowach: Katarzyna Kulok oraz Aneta Małolepsza, a także, w zastępstwie dyrektor DPS w Kobylej Górze, główna księgowa Dorota Sztukowska.
Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi, w tej chwili ma 140 domowników i 94 pracowników. Placówka w Kochłowach jest przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, w tej chwili ma 80 podopiecznych i 49 pracowników. DPS w Kobylej Górze dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ma 148 mieszkańców i 104 pracowników. Wszystkie placówki borykają się z trudną sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.
W drugiej części posiedzenia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Powązka wraz z kierownik Działu Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie Moniką Czwordon przedłożyły charakterystykę rodzin zastępczych w powiecie ostrzeszowskim. W powiecie funkcjonują 2 rodzinne domy dziecka, dwie rodziny zastępcze zawodowe, 18 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 29 rodzin zastępczych spokrewnionych. Każda rodzina jest objęta wsparciem koordynatora pieczy zastępczej, na które może liczyć 24 godziny na dobę. Ogółem w pieczy zastępczej w powiecie ostrzeszowskim przebywa 75 dzieci. W 2021 roku w pieczy zastępczej zostało umieszczonych ośmioro dzieci; szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą zgłosiła tylko jedna osoba.

Od lewej: Aneta Malolepsza, Dorota Sztukowska, Katarzyna Kulok
Posiedzenie komisji oświaty oraz komisji zdrowia
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content