Załącznik nr 2 Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o npp, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Załącznik nr 2 Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o npp, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Skip to content