AktualnościWszystkie

Nagroda IPN

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza osoby, instytucje i organizacje społeczne do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 stycznia 2023 r.

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawana jest za wybitne dokonania na polu upamiętniania historii narodu polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN. Od 2012 r. jedna z pięciu Nagród może zostać przyznana pośmiertnie.

Zgłaszający jest zobowiązany przesłać razem z wnioskiem podpisane klauzule zgody na przetwarzanie danych (dokumenty dostępne są do pobrania na stronie formularza zgłoszeniowego) na adres kustosz@ipn.gov.pl.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://ipn.gov.pl/pl/form/dodaj66,Wniosek-o-przyznanie-Nagrody-Kustosz-Pamieci-Narodowej.html

Szczegółowych informacji udzielają: Piotr Sieczkowski – tel. 22 581 85 53 i Katarzyna Satora – tel. 22 544 57 40

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content