Ogłoszenie wyników – w sali wystawowej stoją uczestnicy i laureaci konkursu orazdyr. Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień Piotr Bigora i prof. dr hab. Tomasz Komorowski

Skip to content