AktualnościWszystkie

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego przed powołaną przez Zarząd Powiatu Komisją Egzaminacyjną, dzisiaj uroczyście nadano stopień nauczyciela mianowanego Annie Czernieckiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego przed powołaną przez Zarząd Powiatu Komisją Egzaminacyjną, dzisiaj uroczyście nadano stopień nauczyciela mianowanego Annie Czernieckiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Anna Czerniecka ma wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, decyzją dyrektora Szkoły Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej w Ostrzeszowie w 2013 roku uzyskała  stopień  awansu  nauczyciela  kontraktowego, później odbyła staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdała egzamin przed powołaną przez Zarząd Powiatu Komisją Egzaminacyjną, spełniając tym samym wszystkie warunki konieczne do uzyskania stopnia awansu  zawodowego nauczyciela mianowanego. Dzisiaj rano Anna Czerniecka złożyła uroczyste ślubowanie i otrzymała akt nadania stopnia awansu nauczycielskiego. Dokument wręczyła wicestarosta Zofia Witkowska wraz z przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej, członkiem Zarządu Powiatu Adamem Mickiewiczem, w obecności dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Katarzyny Kokoszko-Hodyjas.

Oto rota ślubowania, jakie złożyła nowo mianowana nauczycielka: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”
W Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Zarząd Powiatu, pod przewodnictwem Adama Mickiewicza pracowali: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Elżbieta Czuba, dyrektor SOSW:  Katarzyna Kokoszko-Hodyjas oraz eksperci: Joanna Różycka – nauczyciel szkoły specjalnej, mgr pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i arteterapii, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, logopedia i Monika Karpisiewicz –  nauczyciel przedszkola, nauczyciel szkoły podstawowej, dyrektor, szkolna pedagogika wychowaczo-opiekuńcza, oligofrenopedagogika.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content