AktualnościWszystkie

Myśliwi i leśnicy o ASF

Wczoraj odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Lamka zwołał je szef zespołu – starosta ostrzeszowski Lech Janicki. W spotkaniu poświęconym bioasekuracji udział wzięli myśliwi (łowczy i podłowczy), przedstawiciele Lasów Państwowych, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz służb, inspekcji i straży.

Ponieważ wirus ASF dotarł już do Wielkopolski, konieczne jest podjęcie wyjątkowych środków ostrożności. Aktualna mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami znajduje się pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
Na spotkaniu z myśliwymi i leśnikami omawiano kwestie lokalizacji chłodni do przechowywania ciał zarażonych dzików oraz tworzenia grup przeszukiwawczych (samorządy mają sporządzić listy osób, które w razie potrzeby będą przeszukiwać tereny leśnie w poszukiwaniu zakażonych dzików; muszą to być osoby niezwiązane z hodowlą trzody chlewnej).
Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzeli film instruktażowy dla leśników i myśliwych dotyczący bioasekuracji. Bo właśnie BIOASEKRACJA jest najważniejszym elementem zapobiegania i zwalczania ASF – najczęstszym powodem zakażenia, jak podkreśla Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Lamek są nieodpowiedzialne zachowania ludzi, którzy nie przestrzegają zasad higieny i bioasekuracji oraz nielegalny handel. Zarówno Krzysztof Lamek, jak i łowczy okręgowy z PZŁ Kalisz Marek Przybylski byli zgodni, że najsilniejszym wektorem (nie choruje, ale przenosi wirusa) jest właśnie człowiek!
Tezę tę potwierdzają informacje przekazywane przez Głównego Lekarza Weterynarii: Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików.

Za ochronę stada przed wirusem afrykańskiego pomoru świń odpowiada przede wszystkim właściciel gospodarstwa i to on musi podjąć takie działania, które nie dopuszczą do zawleczenia choroby na teren fermy.
Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), w tym zwłaszcza:
– nieskarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
– niekupowanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
– zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
– zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;
– ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt;
– zachowanie podstawowych zasad higieny – odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej;
– nieuczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
– niepożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.
W przypadku stwierdzenia w stadzie świń niepokojących objawów chorobowych lub padnięć świń, każdy hodowca powinien przekazać tę informację do powiatowego lekarza weterynarii.
Wszelkie informacje o ASF – przepisy prawne, program bioasekuracji oraz aktualne komunikaty – znaleźć można na stronie https://bip.wetgiw.gov.pl
Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Bardzo ważną rolę w szybkim wykryciu i ostatecznie zwalczaniu ognisk ASF odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii opiekujących się stadem świń na pojawienie się objawów klinicznych (lub padnięć świń) oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby.
Wszelkie informacje o ASF – przepisy prawne, program bioasekuracji oraz aktualne komunikaty – znaleźć można na stronie https://bip.wetgiw.gov.pl
Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Bardzo ważną rolę w szybkim wykryciu i ostatecznie zwalczaniu ognisk ASF odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii opiekujących się stadem świń na pojawienie się objawów klinicznych (lub padnięć świń) oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby.

Pokaż więcej