AktualnościWszystkie

Myśliwi i leśnicy o ASF

Wczoraj odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Lamka zwołał je szef zespołu – starosta ostrzeszowski Lech Janicki. W spotkaniu poświęconym bioasekuracji udział wzięli myśliwi (łowczy i podłowczy), przedstawiciele Lasów Państwowych, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz służb, inspekcji i straży.

Ponieważ wirus ASF dotarł już do Wielkopolski, konieczne jest podjęcie wyjątkowych środków ostrożności. Aktualna mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami znajduje się pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
Na spotkaniu z myśliwymi i leśnikami omawiano kwestie lokalizacji chłodni do przechowywania ciał zarażonych dzików oraz tworzenia grup przeszukiwawczych (samorządy mają sporządzić listy osób, które w razie potrzeby będą przeszukiwać tereny leśnie w poszukiwaniu zakażonych dzików; muszą to być osoby niezwiązane z hodowlą trzody chlewnej).
Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzeli film instruktażowy dla leśników i myśliwych dotyczący bioasekuracji. Bo właśnie BIOASEKRACJA jest najważniejszym elementem zapobiegania i zwalczania ASF – najczęstszym powodem zakażenia, jak podkreśla Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Lamek są nieodpowiedzialne zachowania ludzi, którzy nie przestrzegają zasad higieny i bioasekuracji oraz nielegalny handel. Zarówno Krzysztof Lamek, jak i łowczy okręgowy z PZŁ Kalisz Marek Przybylski byli zgodni, że najsilniejszym wektorem (nie choruje, ale przenosi wirusa) jest właśnie człowiek!
Tezę tę potwierdzają informacje przekazywane przez Głównego Lekarza Weterynarii: Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików.

Za ochronę stada przed wirusem afrykańskiego pomoru świń odpowiada przede wszystkim właściciel gospodarstwa i to on musi podjąć takie działania, które nie dopuszczą do zawleczenia choroby na teren fermy.
Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), w tym zwłaszcza:
– nieskarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
– niekupowanie świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
– zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
– zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;
– ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt;
– zachowanie podstawowych zasad higieny – odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej;
– nieuczestniczenie w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni, niewnoszenia do gospodarstw części dzików itd.;
– niepożyczanie sprzętów, nie zatrudnianie do obsługi osób, które hodują świnie, itp.
W przypadku stwierdzenia w stadzie świń niepokojących objawów chorobowych lub padnięć świń, każdy hodowca powinien przekazać tę informację do powiatowego lekarza weterynarii.
Wszelkie informacje o ASF – przepisy prawne, program bioasekuracji oraz aktualne komunikaty – znaleźć można na stronie https://bip.wetgiw.gov.pl
Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Bardzo ważną rolę w szybkim wykryciu i ostatecznie zwalczaniu ognisk ASF odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii opiekujących się stadem świń na pojawienie się objawów klinicznych (lub padnięć świń) oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby.
Wszelkie informacje o ASF – przepisy prawne, program bioasekuracji oraz aktualne komunikaty – znaleźć można na stronie https://bip.wetgiw.gov.pl
Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Bardzo ważną rolę w szybkim wykryciu i ostatecznie zwalczaniu ognisk ASF odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii opiekujących się stadem świń na pojawienie się objawów klinicznych (lub padnięć świń) oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content