AktualnościWszystkie

L sesja Rady Powiatu

29 sierpnia o godz. 9:00 odbędzie się L sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie L sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku L sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza L sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2022 rok,
b) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2022-2028,
c) zmiany Uchwały nr X/69/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat ostrzeszowski oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
5. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content