AktualnościWszystkie

Konkurs na stanowisko dyrektora PPP

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie – w związku z zakończeniem kadencji dotychczasowego dyrektora poradni.

Oferty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego przy ul. 21 Stycznia 2 lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrzeszowie”, w terminie do 15 kwietnia. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu; o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora PPP:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content