AktualnościWszystkie

Droga Ostrzeszów-Siedlików – komunikat

W ślad za informacją Starosty Ostrzeszowskiego dotyczącą remontu drogi powiatowej nr 5574P na odcinku Ostrzeszów –  Siedlików, przedstawiam planowany zakres działań:

 1. wycinka krzewów w pasie drogowym,
 2. obcięcie przeszkadzających konarów drzew nad jezdnią,
 3. odmulenie rowów,
 4. naprawa profilu jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej  z masy bitumicznej,
 5. regulacja istniejących zjazdów (wraz z wzmocnieniem poboczy tłuczniem),
 6. regulacja skrzyżowań z drogami (wraz z dostosowaniem do nowej wysokości),
 7. wzmocnienie poboczy tłuczniem,
 8. ułożenie nowej nawierzchni ścieralnej (grubości 4 cm)
 9. odtworzenie oznakowania poziomego,
 10. wykonanie nowego przejścia dla pieszych w Potaśni przy skrzyżowaniu z drogą na Zajączki i Myje,
 11. zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości w Siedlikowie.

Aby nie osłabiać konstrukcji jezdni, projekt nie zakładał frezowania starej nawierzchni.

Wykonawcą robót jest Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, a budowę, z ramienia Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi nadzoruje Jan Niedźwiedzki.

Termin realizacji przedsięwzięcia upływa 31 lipca 2020 roku. Zadanie jest finansowane w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych oraz współfinansowane przez samorząd powiatowy oraz samorząd miasta i gminy Ostrzeszów.

              Kierownik Wydziału 
Zarządzania Drogami Powiatowymi
         /-/   Wiesław Dombek

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content