AktualnościWszystkie

Komisje o przyszłorocznym budżecie

Projekt budżetu powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok był zasadniczym tematem wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Powiatu w Ostrzeszowie, jakie odbyło się wczoraj w sali konferencyjnej urzędu miasta. Projekt przyszłorocznego budżetu wraz z towarzyszącą mu Wieloletnią prognozą finansową, przedstawił zebranym Skarbnik Powiatu Czesław Mitmański. Projekt zakłada łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 78.684.702 zł, a wydatków w wys. 77.839.662 zł; nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Radni jednomyślnie przyjęli przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt, który zostanie ostatecznie zaakceptowany uchwałą Rady Powiatu na XXV sesji – 30 grudnia.
Ponadto na wczorajszym posiedzeniu radni zaopiniowali projekty uchwał na najbliższą – XIV sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 9 grudnia. Projekty dotyczyły ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie ostrzeszowskim, a także ustalenia wysokości przyszłorocznych opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowaniem go na parkingu strzeżonym.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content