AktualnościWszystkie

Komisja zdrowia o ochronie przeciwpożarowej

21 maja odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Rady Powiatu. Zasadniczym punktem porządku obrad było przyjęcie informacji o działalności Komendy Powiatowej PSP w 2020 roku. Informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej złożył Komendant KP SPS bryg. Piotr Mazurkiewicz.
Stan zatrudnienia w KP PSP na koniec ubiegłego roku wynosił 46 etatów funkcjonariuszy (4 wakaty) i 2 etaty korpusu służby cywilnej.
W 2020 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego zanotowano 1204 zdarzenia: 158 pożarów (150 małych, 6 średnich, 2 bardzo duże), 1020 miejscowych zagrożeń (27 małych, 972 lokalne, z czego 330 to działania związane z koronawirusem, 21 średnich), 26 fałszywych alarmów (17 w dobrej wierze, 9 – instalacja).
Ponadto, w ramach zadań kontrolno-rozpoznawczych funkcjonariusze KP PSP skontrolowali 86 obiektów w których ujawnili 98 nieprawidłowości.
W związku z pandemią strażakom przybyło obowiązków – musieli przejść dodatkowe szkolenia i ćwiczenia, prowadzili dezynfekcję sprzętu i pomieszczeń przy użyciu ozonatora, prowadzili dystrybucję środków do dezynfekcji i maseczek we wszystkich szkołach na terenie powiatu, na bieżąco obsługiwali i monitorowali stan techniczny namiotu pneumatycznego stanowiący doraźną izbę przyjęć w szpitalu powiatowym.
Wśród najważniejszych planów na rok 2021 komendant wymienia m.in. ustabilizowanie sytuacji kadrowej – likwidację wakatów, sukcesywną poprawę zasięgu łączności radiowej na terenie powiatu, zakup samochodu GCBA dla komendy, uzupełnienie sprzętu do prowadzenia działań specjalistycznych na  poziomie podstawowym  w jednostkach OSP KSRG, współorganizację manewrów i kursów dla strażaków OSP, modernizację instalacji elektrycznej w pomieszczeniach garażowych  komendy, poprawę warunków socjalnych strażaków systemu zmianowego – remont pomieszczeń  biurowych, socjalnych i świetlicy, pozyskanie w ramach zakupów centralnych średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA z napędem 4×4, wyposażonego w moduł piany sprężonej na łączna kwotę 1 215 240 zł.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content