AktualnościWszystkie

Komisja Rewizyjna o realizacji budżetu

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w I półroczu 2018 roku.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w I półroczu 2018 roku.  Obszerny materiał podsumowujący pierwsze budżetowe półrocze omówił skarbnik powiatu Czesław Mitmański. Członkowie komisji przyjęli informację bez uwag.

Po zmianach wprowadzonych w ciągu pierwszego półrocza zarówno przez Radę Powiatu, jak i Zarząd, ostateczny plan dochodów budżetu wynosi 65 332 233 zł, a wydatków budżetowych 66 127 497 zł. Deficyt wraz z zobowiązaniami z tytułu kredytów zostanie sfinansowany z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
W I półroczu dochody budżetowe powiatu ostrzeszowskiego zostały wykonane w 54,05%, a wydatki w 48,51%. Największy udział w wydatkach budżetowych miał dział Oświata  i Wychowanie (34,12%) oraz pomoc społeczna (25,48%).
Informacja o realizacji tegorocznego budżetu trafi na najbliższą sesję Rady Powiatu, k™óra odbędzie się 28 września.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content