Sprawozdanie z realizacj programu współpracy z organizacjami pozarząddowymi