AktualnościWszystkie

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Rada Powiatu w Ostrzeszowie na XXV sesji przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego w roku szkolnym 2019/2020.
Obowiązek sporządzenia i przedłożenia takiej informacji Radzie Powiatu wynika z art. 11ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe.
Dokument opracowany przez Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego zawiera m.in. informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora w szkołach i placówkach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Materiał, zgodnie z ustawą obejmuje rok szkolny 2019/2020, a więc okres od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Informacja została opracowana w oparciu o dane Systemu Informacji Oświatowej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, a także o materiały przygotowane przez szkoły i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz na podstawie własnych opracowań Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju.
Informację oświatową na XXV sesji Rady Powiatu przedstawił radnym członek Zarządu Powiatu, jednocześnie kierownik Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Adam Mickiewicz.
Materiał podsumowujący realizację zadań oświatowych w minionym roku szkolnym znajduje się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content