AktualnościWszystkie

e-posiedzenie radnych powiatu

Pakiet informacji o bieżącej sytuacji – zarówno w starostwie powiatowym, jak i w jednostkach organizacyjnych powiatu (przede wszystkim Domach Pomocy Społecznej) oraz w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia, a także o podejmowanych działaniach związanych z pandemią (ale nie tylko)  złożył radnym Rady Powiatu ostrzeszowski starosta podczas e-posiedzenia, jakie odbyło się 9 kwietnia.
Starosta poinformował radnych między innymi o poziomie zaopatrzenia jednostek w sprzęt ochronny, o procedurach przyjmowania pacjentów do szpitala, o utworzeniu miejsca odosobnienia dla medyków, a także o współpracy z gminami w celu wsparcia szpitala w sprzęt.
Istotnym tematem rozmów były spodziewane problemy finansowe samorządu powiatowego i konieczność wprowadzenia cięć oszczędnościowych.
W związku ze stanem epidemii, możliwe będzie przeprowadzenie e-sesji Rady Powiatu, a także podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Rozwiązanie takie zostało wprowadzone ustawą z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W trybie zdalnym mogą także pracować komisje stałe Rady Powiatu.
Jak zapewnił sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny, starostwo powiatowe jest przygotowane do prowadzenia e-sesji.
Kolejne e-posiedzenie radnych, o charakterze informacyjnym odbędzie się w przyszłym tygodniu. Gośćmi posiedzenia będą: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Rycerska oraz prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Marek Nowiński.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content