AktualnościWszystkie

Dotacja na odnowienie kościoła św. Barbary w Bobrownikach

30 tysięcy złotych otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Stanisława Kostki w Doruchowie od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie przy głównym ołtarzu kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Bobrownikach. Dotacja jest przeznaczona na realizację II etapu prac obejmującego mensę ołtarzową i nastawę oraz uszaki i zwieńczenie, a także na wyposażenie kościoła. Całkowity koszt realizacji tego zadania beneficjent szacuje na 73 756 złotych.
Z pismem konserwatora zabytków w tej sprawie zapoznał się na wczorajszym posiedzeniu Zarząd Powiatu, jako że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków mogą udzielać: minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzki konserwator zabytków, a także organ stanowiący gminy, powiatu lub województwa; ustawa wskazuje, że łączna kwota dotacji udzielonych przez poszczególne podmioty nie może przekroczyć 100% nakładów, dlatego też podmioty udzielające dotacji musza się wzajemnie informować o zakresie i wysokości udzielonych dotacji.

(fot. dziejeostrzeszowa.pl)

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content