AktualnościWszystkie

Apel w sprawie podwyżek cen gazu

Rada Powiatu w Ostrzeszowie na swojej XXXIX sesji przyjęła apel w sprawie podwyżek cen gazu. W apelu rada zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o interwencję, o przyjrzenie się wskazanym przez radę problemom i podjęcie działań, w celu ich rozwiązania.
W ostatnich tygodniach mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego (gmin: Grabów nad Prosną, Kobyla Góra, Doruchów i Mikstat) otrzymali decyzję o podwyżce cen paliwa gazowego o ponad 170%! Lokalnym dostawcą jest firma G.EN. GAZ Energia Sp. z o.o. (dostarczająca również paliwo gazowe m.in. do gmin: Buk, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kuślin, Nowy Tomyśl, Opalenica). Zdajemy sobie sprawę ze światowej sytuacji na rynkach energii, jednak skala wzrostu ceny jest szokująca i całkowicie nieadekwatna do zmiany ceny gazu w aktualnej taryfie podmiotu dominującego na rynku paliw gazowych tj. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Nie sposób jednoznacznie wskazać jednego, odpowiedzialnego za obecny stan rzeczy. Można jednak stwierdzić z całą pewnością, że jest to następstwo wieloletnich zaniedbań systemowych, które nie chronią w należyty sposób konsumentów w tym obszarze – czytamy w apelu, jaki został skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego.
Z ustaleń Rady Powiatu wynika, że głównymi przyczynami obecnej sytuacji są:
• wadliwy mechanizm ustalania cen pomiędzy podmiotami regulowanymi przez URE, które odnosi się do cen notowanych na Towarowej Giełdzie Energii, a powinien do realnych i regulowanych przez URE
• koszty związane z wydobyciem paliwa gazowego z lokalnych źródeł znajdujących się w pobliżu naszego powiatu,
• brak możliwości zmiany sprzedawcy (potwierdzone przez odbiorców w procesach administracyjnych prowadzonych przez URE) paliw gazowych na terenie działania G.EN. GAZ Energia Sp. z o.o., co powoduje, że przy braku mechanizmów rynkowych cena lokalnego dostawcy może być zawyżona,
• dopuszczenie przez URE do niedozwolonej przez Prawo Energetyczne praktyki subsydiowania skrośnego przez podmiot dominujący PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. polegającej na sprzedaży paliwa gazowego odbiorcom hurtowym po wyższej cenie niż odbiorcom detalicznym.
Nieakceptowalnym skutkiem braku działań w przeszłości i aktualnie jest realne zagrożenie ubóstwem energetycznym wielu naszych mieszkańców. Następstwem ponad dwukrotnie wyższych rachunków za ogrzewanie gazem będzie dramatyczne obniżenie jakości życia, włączając narażenie zdrowia i życia.
Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że obserwować będziemy powrót ogrzewania paliwami, od których chcieliśmy trwale odchodzić. To całkowicie zakwestionuje sensowność tego, o co walczyliśmy przez ostatnie lata promując m.in. rządowy program „Czyste powietrze”. Burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu ostrzeszowskiego wraz z 40 włodarzami poszkodowanych gmin wystosował już pisma do instytucji: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach inicjatywy oddolnej mieszkańcy zwracali się do posłów reprezentujących nasz okręg – podkreślono w apelu, który Rada Powiatu w Ostrzeszowie przyjęła jednogłośnie.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content