AktualnościWszystkie

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w 2020 roku była przedmiotem obrad Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Zagadnienie przedstawił Zarządowi Powiatu na 112 posiedzeniu (30 marca) komendant KPP insp. Andrzej Haraś.
W ubiegłym roku Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała 703 przestępstwa; to o 39 przestępstw mniej niż w roku 2019. Wykrywalność ogólna w 2020 roku ukształtowała się na poziomie 78,2%.  

  • W zakresie przestępczości pospolitej wszczęto ogółem 112 postępowań (w roku poprzednim  120) tj. o 8 postępowań przygotowawczych mniej, w toku których stwierdzono łącznie 144  (w poprzednim roku 113) przestępstwa pospolite. Wykrywalność tych przestępstw ukształtowała się na poziomie 63,9% i jest o 0,7% wyższa niż w  2019 roku.
  • W roku 2020 odnotowano wzrost przestępstw z kategorii kradzieży z włamaniem do obiektów. Wszczęto 34 postępowania przygotowawcze tj . o 5 więcej niż  w 2019 roku. W tej kategorii  wykrywalność ukształtowała się na poziomie 63,13%, tj. wyższa o 3,70% niż w 2019 roku.
  • W zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej w minionym roku wszczęto łącznie 35 postępowań przygotowawczych tj. o 12 postępowań więcej  niż 2019. Wzrosła też ilość ujawnionych czynów z 85 w roku 2019 do 107 w roku 2020.  W prowadzonych postępowaniach zabezpieczono łącznie 3875,20 gramów narkotyków (w 2019 roku 1729,65 gramów) tj. o 2145,55 gramów narkotyków więcej. Nie ujawniono przypadków wprowadzania do obrotu dopalaczy.
  • W 2020 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego wszczęto łącznie 121 postępowań przygotowawczych o charakterze gospodarczym. Jednocześnie stwierdzono 41 przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Wykrywalność w tej kategorii przestępczości wyniosła  43,62%. 
  • Rok 2020 w stosunku do roku 2019 charakteryzował się: spadkiem  liczby  wypadków drogowych z 37 do 31, spadkiem liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym z 6 do 4, spadkiem liczby osób zabitych z 7 do 5, spadkiem liczby osób rannych z 36 do 34, spadkiem liczby kolizji drogowych z 507 do 463.
  • Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (104), nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (66), nieprawidłowe cofanie (48), obiekty, zwierzęta na drodze (76), niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (58). 
Pokaż więcej
Skip to content