AktualnościWszystkie

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w 2020 roku była przedmiotem obrad Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Zagadnienie przedstawił Zarządowi Powiatu na 112 posiedzeniu (30 marca) komendant KPP insp. Andrzej Haraś.
W ubiegłym roku Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie odnotowała 703 przestępstwa; to o 39 przestępstw mniej niż w roku 2019. Wykrywalność ogólna w 2020 roku ukształtowała się na poziomie 78,2%.  

  • W zakresie przestępczości pospolitej wszczęto ogółem 112 postępowań (w roku poprzednim  120) tj. o 8 postępowań przygotowawczych mniej, w toku których stwierdzono łącznie 144  (w poprzednim roku 113) przestępstwa pospolite. Wykrywalność tych przestępstw ukształtowała się na poziomie 63,9% i jest o 0,7% wyższa niż w  2019 roku.
  • W roku 2020 odnotowano wzrost przestępstw z kategorii kradzieży z włamaniem do obiektów. Wszczęto 34 postępowania przygotowawcze tj . o 5 więcej niż  w 2019 roku. W tej kategorii  wykrywalność ukształtowała się na poziomie 63,13%, tj. wyższa o 3,70% niż w 2019 roku.
  • W zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej w minionym roku wszczęto łącznie 35 postępowań przygotowawczych tj. o 12 postępowań więcej  niż 2019. Wzrosła też ilość ujawnionych czynów z 85 w roku 2019 do 107 w roku 2020.  W prowadzonych postępowaniach zabezpieczono łącznie 3875,20 gramów narkotyków (w 2019 roku 1729,65 gramów) tj. o 2145,55 gramów narkotyków więcej. Nie ujawniono przypadków wprowadzania do obrotu dopalaczy.
  • W 2020 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego wszczęto łącznie 121 postępowań przygotowawczych o charakterze gospodarczym. Jednocześnie stwierdzono 41 przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Wykrywalność w tej kategorii przestępczości wyniosła  43,62%. 
  • Rok 2020 w stosunku do roku 2019 charakteryzował się: spadkiem  liczby  wypadków drogowych z 37 do 31, spadkiem liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym z 6 do 4, spadkiem liczby osób zabitych z 7 do 5, spadkiem liczby osób rannych z 36 do 34, spadkiem liczby kolizji drogowych z 507 do 463.
  • Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (104), nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (66), nieprawidłowe cofanie (48), obiekty, zwierzęta na drodze (76), niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (58). 
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content