AktualnościWszystkie

Aktywizacja młodych bezrobotnych

Z końcem czerwca Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie zakończył realizację projektu aktywizującego osoby do 30 roku życia w ramach programu operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój IV, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowano od stycznia ubiegłego roku. Jego uczestnikami były osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, w tym  z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Według  stanu na koniec stycznia 2018 roku, W  PUP w Ostrzeszowie zarejestrowanych było 226 osób w wieku 18-29 lat (w tym 166 kobiet i 60 mężczyzn).
Udzielnie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika indywidualnego planu działania.
Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona oferta pracy lub inna forma aktywizacji zawodowej (staż, szkolenie).
Szkolenia realizowane w ramach projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu, a ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji. Kierując osoby bezrobotne na szkolenia brano pod uwagę także deklaracje zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończonym szkoleniu ze strony pracodawcy.
Łączna kwota projektu opiewała na 1.227 613 zł. Z form aktywizacji proponowanych w ramach projektu skorzystało 170 osób, z których 64 uczestniczyły w szkoleniach zawodowych (koszt 296.831 zł), 75 – ze staży zawodowych (473.034 zł) i 31 z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (457.898 zł).

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content