AktualnościWszystkie

Aktualna sytuacja w DPS w Marszałkach – 17 czerwca, godz. 8:00

Nie ma jeszcze wszystkich wyników badań przeprowadzonych wśród pracowników i domowników Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. Wyniki spływają sukcesywnie z czterech laboratoriów, do których wysłano pobrane próbki wymazowe.
Na teraz, z 29 pracowników zamkniętych w DPS nie znamy wyników 4 osób, wyniki pozostałych są ujemne.
Na piętrze domu, na którym doszło do zachorowań dodatni wynik stwierdzono u jednej mieszkanki; została ona przewieziona do szpitala jednoimiennego w Poznaniu.
Z dotychczas otrzymanych wyników pracowników przebywających poza DPS, 32 osoby mają wynik ujemny, jak do tej pory nie stwierdzono wyniku dodatniego. W sumie poza DPS w kwarantannie domowej przebywa 62 pracowników.
Należy podkreślić, że personel opiekujący się mieszkańcami DPS Marszałki od początku pandemii dokłada wszelkich starań, by chronić swoich podopiecznych. Uprzedzając zarządzenie wojewody, już w marcu wprowadzono drastyczne obostrzenia i ostry reżim sanitarny, by uchronić podopiecznych przed zakażeniem.
Wszystkie prowadzone przez powiat Domy Pomocy Społecznej miały przygotowane indywidualne, uwzględniające ich specyfikę, procedury postępowania w sytuacji wystąpienia zarażenia koronawirusem, we wszystkich placówkach wstrzymano odwiedziny oraz wyjścia, we wszystkich wstrzymano przyjęcia nowych domowników (pojedyncze przyjęcia nowych mieszkańców przywrócono w maju, przy zastosowaniu zaostrzonych rygorów, m.in. uprzednie badanie wymazowe). Ponadto pracownicy, którzy mają bezpośrednią styczność z domownikami, a więc opiekunki, pokojowe, terapeuci, pielęgniarki, od samego początku pandemii nosili ochronne maski i stosowali wszelkie inne dostępne środki w postaci fartuchów ochronnych, rękawiczek, płynów dezynfekujących itp. We wszystkich placówkach oddzielono administrację od mieszkańców, by maksymalnie zmniejszyć ryzyko zachorowania mieszkańców. Wszędzie też ograniczono miejsca pracy personelu DPS-ów do jednego, by do minimum ograniczyć ryzyko przyniesienia wirusa do DPS. Dwa domy przeszły w tzw. turnusowy tryb pracy, co było niemożliwe w Marszałkach ze względu na specyfikę i charakter placówki.  Wszystkie domy przez cały czas miały pełne wyposażenie w sprzęt i środki ochronne, a także odpowiednie zapasy na wypadek kwarantanny. O zabezpieczenie DPS-ów w środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne zadbały dyrekcje placówek, powiat ostrzeszowski i urząd wojewódzki i marszałkowski, a także samorządy gminne i liczni darczyńcy.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content