AktualnościWszystkie

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

XXI sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie była sesją absolutoryjną, w związku z czym zaprezentowano na niej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Rada zapoznała się również ze sprawozdaniem finansowym, a także z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu oraz z opinią RIO o tej uchwale i z opiniami pozostałych komisji stałych Rady Powiatu  na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu. Po dyskusji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2019 rok.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content