AktualnościWszystkie

67 posiedzenie Zarządu Powiatu

15 kwietnia odbędzie się 67 posiedzenie Zarządu Powiatu. Z oczywistych powodów posiedzenie przyjmie formę wideokonferencji.

Pod obrady Zarządu trafią kwestie kosztów najmu/dzierżawy lokali, pomieszczeń których właścicielem jest powiat ostrzeszowski, zapewnienia nieprzerwanej pracy Powiatowego Urzędu Pracy, a także pisma PFRON – między innymi w sprawie programu pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu luby sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.
Ponadto członkowie Zarządu zapoznają się bilansem oraz rachunkiem zysków i strat Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Książenicach oraz z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi pracy asystentów rodziny oraz funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych wobec pandemii COVID-19.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content