AktualnościWszystkie

Komisja zdrowia o szpitalu

Koncepcja rozbudowy Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia była tematem posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych, która odbyła się 7 maja z udziałem parlamentarzystek Katarzyny Sójki i Andżeliki Możdżanowskiej oraz Rady Nadzorczej OCZ.

Strategię rozwoju szpitala w Ostrzeszowie zaprezentowała prezes spółki OCZ Magdalena Puziewicz-Karpiak. Zarząd OCZ od początku listopada 2020 roku w opracowywanym programie rozwoju główny nacisk położył na przywrócenie i rozwój oferty medycznej placówki obejmującej podstawowe rodzaje oddziałów szpitalnych, specjalistyki z rehabilitacją, podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki długoterminowej. (…) Drugim elementem, który według strategii Zarządu jest kluczowy, jest podniesienie jakości świadczonych usług, tak aby szpital realizował szeroki wachlarz usług medycznych, również usług/zabiegów diagnostyki – podkreśliła prezes OCZ.

Utrzymanie stabilnej sytuacji ekonomicznej spółki przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług, z uwzględnieniem coraz bardziej efektywnego wykorzystania potencjału szpitala, a także wzrost efektywności wykorzystania istniejących w szpitalu zasobów, przy racjonalizacji kosztów – to nadrzędne cele zarządu. Plany inwestycyjne dotyczące modernizacji infrastruktury oraz zakupów sprzętu i aparatury medycznej, wynikają z konieczności dostosowania placówki do wymogów formalnych, narzuconych przepisami prawa i wymaganiami NFZ.

Więcej informacji na temat planowanej rozbudowy szpitala podamy po konferencji prasowej, jaką Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia organizuje 13 maja.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content