AktualnościWszystkie

Komisja zdrowia o szpitalu

Koncepcja rozbudowy Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia była tematem posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych, która odbyła się 7 maja z udziałem parlamentarzystek Katarzyny Sójki i Andżeliki Możdżanowskiej oraz Rady Nadzorczej OCZ.

Strategię rozwoju szpitala w Ostrzeszowie zaprezentowała prezes spółki OCZ Magdalena Puziewicz-Karpiak. Zarząd OCZ od początku listopada 2020 roku w opracowywanym programie rozwoju główny nacisk położył na przywrócenie i rozwój oferty medycznej placówki obejmującej podstawowe rodzaje oddziałów szpitalnych, specjalistyki z rehabilitacją, podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki długoterminowej. (…) Drugim elementem, który według strategii Zarządu jest kluczowy, jest podniesienie jakości świadczonych usług, tak aby szpital realizował szeroki wachlarz usług medycznych, również usług/zabiegów diagnostyki – podkreśliła prezes OCZ.

Utrzymanie stabilnej sytuacji ekonomicznej spółki przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług, z uwzględnieniem coraz bardziej efektywnego wykorzystania potencjału szpitala, a także wzrost efektywności wykorzystania istniejących w szpitalu zasobów, przy racjonalizacji kosztów – to nadrzędne cele zarządu. Plany inwestycyjne dotyczące modernizacji infrastruktury oraz zakupów sprzętu i aparatury medycznej, wynikają z konieczności dostosowania placówki do wymogów formalnych, narzuconych przepisami prawa i wymaganiami NFZ.

Więcej informacji na temat planowanej rozbudowy szpitala podamy po konferencji prasowej, jaką Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia organizuje 13 maja.

Pokaż więcej
Skip to content